Modern technology gives us many things.

inbound route در ایزابل

inbound route در ایزابل

برای اینکه تماس ها را از طریق ترانک ها دریافت کنیم باید حتما inbound rout داشته باشیم

در قسمت pbx configuration گزینه trunk را کلیک می کنیم

inbound rout
inbound rout

گزینه add incoming rout را کلیک می کنیم

description : یک توضیح در کادر قرار می دهیم

DID Number : شماره ای که ترانک به ما می دهد

و مشخص می کند که تماس از کدام خط برای ما آمد

در DID NUMBER ها می توانیم از MATCH PATTERN ها استفاده کنیم

Caller ID : شماره تماس گیرنده است

DESTINATION یعنی اگر تماس وارد شد مقصد کجا باشد

مقصد می تواند خیلی جاها باشد مثل IVR یا اکتنشن و…


نکته :اگر DID و CID را خالی بزاریم یعنی هر تماسی ای که وارد می شود از این INBOUND ROUT وارد می شود

اگر بخواهیم شماره مستقیم به خودمون زنگ بزند یعنی به IVR نرود مستقیم به خودم وصل شود کافی ایست توی CID شماره شخص و یا منزل را می نویسیم و مقصد را اکستنشن خودم می گذارم

inbound rout
inbound rout
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.