Modern technology gives us many things.

fpr cisco 2110|2120|2130|2140

fpr cisco 2110|2120|2130|2140

کلمات کلیدی

auto nat

introsion – even

گزارش ها را می توانید ببینید

GEO

می توانید کشوره هایی که خطرناک هستند را فیلتر کنید مثلا اسرائیل

اگر رولی از WAN به LAN انی به انی بود یعنی فاجعه


auto nat

introsion – even

گزارش ها را می توانید ببینید

منوی device – nat

این قسمت برای ایپی هایی که باید nat بشه

ایپی های ولید یا پابلیک مخابرات

RESTART FPR CISCO

RESTART FPR CISCO

از منوی device گزینه device managment را انتخاب می کنیم

بعد فایروال را انتخاب کنید و مجدد در سمت چپ گزینه device را انتخاب کنید

قسمت system گزینه restart را بزنید

دقت کنید گزینه shutdown را اشتباهی نزنید

restart fpr cisco 2120
restart fpr cisco 2120
restart fpr cisco 2120
restart fpr cisco 2120
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.