Modern technology gives us many things.

گروه ها در ویندوز سرور

گروه ها در ویندوز سرور

چرا باید گروه بندی کنیم

گروه ها در ویندوز سرور فرض کنید شما ده تا یوزر دارید که برای هر یوزر بخواهید 5 تا مجوز بدیم پس باید 50 تا مجوز بدیم اگر این ده تا یوزر توی دو تا گروه مشترکاتی داشته باشند کافی ایست بیاد به این دو تا گروه مجوز ها را بدیم

به جای اینکه 50 تا مجوز بدیم میایم توی دو تا گروه مجوز میدهیم و کار مدیریت کردن را راحت تر میکند

گروه ها در ویندوز سرور

1- local built in grupe

گروهایی که خودشان ساخته شدند

گروهای local گروه هایی هستند که ادمین مجوز هاش را مشخص میکند یعنی ادمین مجوز هاش از پیش تایین شده

ادمین وقتی یک یوزر می سازد من ادمین مشخص میکنم که این یوزر جزء چه گروه هایی باشد مثلا ایا جزء گروه یوزر باشد جزء گروه users باشد یا جژء گروه administrators باشد یا جزء گروه power users باشد یا عضو گروه remote desktop user باشد یا عضو گروه backup operator باشد پس من ادمین دارم در مورد عضویتش در گروه ها تصمیم میگیرم

ولی اگر این یوزر رفت جزء گروه back up operator یعنی این یوزر از پیش تایین شده یعنی من ادمین از پیش تایین کردم

2-built in system grupe

به گرو های سیستم گروپ پری سیپال گفته میشود pryinsipal

گرو های preinsypal یا گروه های built in system گروهای هستند که توسط سیستم ساخته میشوند و این گرو ها از قبل توسط سیستم ساخته شده اند ولی من ادمین براش مجوز تایین میکنم

3- user defind grupe

گروهایی که توسط یوزر ها ساخته میشوند

گروه های user defind گروه هایی هستند که هم اعضا و هم مجوزها را ادمین تایین میکند

یعنی گروه را من ساختم مجوز و اعضاء را هم خودم مشخص کردم


این گروها در دو چیز با هم تفاوت دارند یکی چه کسی اعضا را تایین میکند و یکی مجوز ها را چه کسی مشخص میکند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.