Modern technology gives us many things.

چطور تماس های ریکورد شده را در ایزابل پاک کنیم

چطور تماس های ریکورد شده را در ایزابل پاک کنیم

و پسورد پیش فرض سیسکو cisco است

برای آموزش های بیشتر وارد کانال آموزشی شبکه و امنیت شویید

برای اینکه تماس های ریکورد هر دو ماه یا یک ماه یا هر تایمی که شما مشخص کنید این ریکورد ها به طور اتوماتیک پاک شوند

از اسکریپت زیر استفاده می کنید

0 0 * * * find /var/spool/asterisk/monitor/ -type f -mtime +60 -exec rm {} \;

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.