Modern technology gives us many things.

پروتکل DTP در سیسکو چیست

پروتکل DTP در سیسکو چیست

پروتوکل DTP مخفف dynamic trunking protocol می باشد

پروتوکلی ایست که از روی اینترفیس به سمت مقابل پیشنهاد ترانک شدن را می دهد

وقتی شما یک پورتی را ترانک میکنید و پورت مقابل به طور اتومات ترانک میشود در واقع توسط پروتوکل DTP انجام میشود

سوئیچ های سیسکو از DTP ((DYNAMIC TRUNKING PROTOCOL ارتباط برقرار میکنند )

در IOS سویچ های سیسکو به صورت دیفالت پروتوکل DTP قرار داده میشود برای ارتباط سوئیچ ها با یکدیگر و با استفاده از DTP پورت ها را به حالت های TRUNK و ACCESS تبدیل میکند DTP در حالت پیش فرض DYNAMIC AUTO است

توجه کنید که از همین مبحث dtp دو سوال همیشه در ازمون های بین المللی سیسکو است

مقادیری که dtp اعمال میکند

1-access

2-trunk

3-dynamic auto

4- dynamic desirable

interface mode

access

trunk

با پروتوکل DTP اینترفیس ها دو تا نقش میگیرند یا می شوند TRUNK و یا می شوند ACCESS

TRUNK تمام اطلاعات ویلن هار از خود عبور می دهند

به صورت دیفالت تمام اینترفیس ها روی DYNAMIC AUTO هستند

یک از قوانین DTP این است که DYNAMIC AUTO با DAYNAMIC AUTO میشود اکسس ACCESS چون اطلاعات یک ویلن را عبور میده دو تا سویچ در نظر بگیریم که یکیش یک ویلن 1 و سویچ دیگر هم یک وین 1 دارند و این وسط فقط یک ویلن عبور میدهد که میشود اکسس

یک سوییچ که تازه از جعبه در بیارید به صورت دیفالت DAYNAMIC AUTO است

پروتکل DTP در سیسکو چیست

Switch#show interfaces FAstEthernet 0/1 Switchport


با این دستور حالت سویچ پورت را به ما نشان می دهد

پروتکل DTP در سیسکو  چیست
پروتکل DTP در سیسکو چیست

Administrative یعنی دستوری که ادمین وارد کرده است

operational یعنی وضعیتی ایست که پیدا می کند

یک طرف trunk باشد و یک طرف دیگر dynamic auto میشود trunk ترانک

یک طرف ACCESS باشد طرف دیگر هر چه باشد میشود ACCESS

نکته Dynamic desirable پیشنهاد ترانک شدن را قبول میکنند

مثل auto
کانال اموزشی سیسکو و شبکه را دنبال کنید
کانال اموزشی سیسکو و شبکه 


حالت های Switchport

حالت auto :در صورتی که پورت مقابل on باشد یا desirable باشد پورت اماده تبدیل به trunk شدن میشود یعنی اماده Negotiation یا مذاکره میشود

on اینترفیس را به حالت trunk قرار میدهد

off :اینترفیس را به حالت trunk قرار نمی دهد

desirable:شروع کننده مذاکره است و پیشنهاد ترانک trunk شدن را قبول میکند و سوئیچ مقابل باید در حالت هایی باشد که پیشنهاد ترانک را قبول کند یعنی یا باید روی on باشد و یا auto و یا desirable

پروتکل DTP در سیسکو  چیست
پروتکل DTP در سیسکو چیست

برای تغییر اینترفیس از AUTO به DESIARABLE از دستور

Switch(config)#interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)#switchport mode dynamic desirable

و برای بررسی وضعیت اینترفیس از دستور

Switch#show interfaces fastEthernet 0/1 switchport

استفاده میکنیم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.