Modern technology gives us many things.

فرکانس 2GH|5GH در میکروتیک

فرکانس 2GH|5GH در میکروتیک

فرکانس :هرچه فرکانس کمتر باشد یا پایین تر باشد موانع را راحت رد می کند ولی پهنای باندش کمتر می شود

دقیق مثل رادیو های AM که توی کوها هم می گرفت یه رادیوی های هستند FMکه فقط توی شهر می گرفتند

شما یک وایرلس دارید که رو 2.4GH  است اگر توی ساختمان گذاشتیم این وایرلس توی همه واحد ها انتن می دهد

وایرلس روی  5GH

یک وایرلس هم دارید که روی 5GH این فرکانس سرعت بالاتری دارد ولی در همه واحد ها نمی گیرد

هرچه فرکانس پایین تر باشد فرکانس از در دیوار راحت عبور می کند 

تلفن های بی سیم 900 هرتز است البته تلفن ها بستگی دارد

موبایل روی 900 است

TDLT روی 2600 هرتز

رادیو های سکتورال

رادیو های LHG

انتن های رادیو PARABOLIC

رادیو های SXT

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.