Modern technology gives us many things.

راه اندازی سرویس ایمیل در ایزابل

راه اندازی سرویس ایمیل در ایزابل

در واقع ایزابل مجتمع ای از چندین نرم افزار است که با همدیگر کار می کند سیستم تلفنی هسته ی اصلی ایزابل است ما می توانیم از ایزابل به عنوان میل سرور mail server استفاده کنیم

اگر بخواهیم میل سرور راه اندازی کنیم باید یک دامین درست کنیم به نام مثلا testmail.com

اگر بخواهیم به صورت واقعی کار کنیم باید یک dns server راه اندازی کنیم تا بتواند دامین ما را ریزالو کند و در حال حاضر از لوکال استفاده می کنیم

در تب acount یک ایمیل می سازیم و پسورد تعریف می کنیم و با qouta را 10000 تعریف می کنیم

تب relay :رنج ایپی هایی هستند که می توانند ارسال ایمیل را انجام دهند میل داخلی را خود ایزابل مدیریت می کند و آیپی 127.0.0.1/32 دارد ولی اگر بخواهیم که کاربری مثلا outlook دارد و روی ایزابل ایمیل هایش را مدیریت کند باید رنج ایپی دهیم بهش

در تب webmail :سرویس کامل میل هست که می توانیم ایمیل بفرستیم و صندوق دریاتی را چک کنیم و اسپم ها و غیره را مدیریت کنیم

قسمت vacation هم برای زمانی ایست که ایمیل زمان بندی کنی و اتومات برای گیرنده ارسال کند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.