MTBF وMTTR چیست

MTBF وMTTR چیست

MTBF

در سیسکو متوسط زمان وصل بودن یک دستگاه است

ما بیشتر با MTBF کار داریم

MTTR

متوسط زمان قطعی بودن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.