پروتوکل TCP/IP

پروتوکل TCP/IP

پروتوکل TCP/IP از روی مدل osi برای خودش استاندارد سازی کرده است و از 5 لایه تشکیل شده است

TCPIP
TCPIP

لایه APPLICATIAON لایه Transport و لایه Internet و لایه network Access

پروتوکل Tcp/Ip لایه 7ولایه 6و لایه5 مدل osi را یکی کرده و به نام لایه Application نام گذاری کرده   و لایه Transport را خودشو گذاشت و لایه Network را به نام Internet نام گذاری کرده و لایه یتا لینک و فیزیکال datalink & phisical را  به نام Network Access گذاشت


IP آیپی در چه لایه ای کار میکند

آیپی در لایه Internet اینترنت TCP/IP کار میکند


tcp و udp در چه لایه ای کار میکند

tcp و udp در لایه transport ترنسپورت TCP/IP کار میکند


TCP/IP برگرفته از OSI است

پروتوکل ها داخل tcp/IP هستند تعاریفشون توی osi هستند

در لایه اینترنت ICMP-IGMP-IPSEC-IPV4-IPV6-IPX-RIP همه این ها در لایه اینترنت TCP/IP است

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.