پروتوکل kerbros

پروتوکل کربراس پروتوکل اتنتیکیت است Autenticate است

یعنی کسی که میخواد اتنتیکت شود kerbros میاد امنش میکند

پس پروتوکل kerbros پروسه آتنتیکیت را امن میکند

اکتیو دایرکتوری از پروتوکل kerbros برای اتنتیکت ها استفاده میکند

مطلب پیشنهادی

کلمات پرکاربرد زبان انگلیسی

over time با گذشت زمان over time با گذشت زمان If your like me اگر …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.