پروتوکل kerbros

پروتوکل کربراس پروتوکل اتنتیکیت است Autenticate است

یعنی کسی که میخواد اتنتیکت شود kerbros میاد امنش میکند

پس پروتوکل kerbros پروسه آتنتیکیت را امن میکند

اکتیو دایرکتوری از پروتوکل kerbros برای اتنتیکت ها استفاده میکند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.