روش static در روتر سیسکو

روش static در روتر سیسکو

در روش استاتیک ما باید دستی ایپی بدهیم و ایپی روت بنویسیم برای نتورک با دستور ip route

defult getway :ادرسی از اینترفیس روتر می باشد که ما را به شبکه های دیگر متصل می کند

ما یک سناریو داریم به شکل زیر که از سه شبکه تشکیل شده است

روش static در روتر سیسکو
روش static در روتر سیسکو

وسط سناریو یک شبکه داریم چون دوتا روتر به یک سویچ وصل هستند

اگر ما بخواهیم از سیستم 10.1 یه بسته را بفرستیم 30.1 یا کلا 10.1 سیستم 30.1 را می تواند پینگ کند قطعا نه

سواد یک روتر جدول روتش می باشد

ایا سیستم 10.1 سیستم 30.1 را می بیند

در روش ایتاتیک یک ستون به جدول روت اضافه می شود به نام next hub

جدول روتر سمت چپ و راست  را بخواهیم بنویسم

جدول روتر ها
جدول روتر ها
جدول روت سمت چپ
جدول روت سمت چپ

سیتم 10.1 نمی تواند سیستم 30.1 را ببیند چون در ستون destination نتورک 30.0 نداریم اگر بخواهیم سیتم 10.1.سیتم 30.1 را ببیند باید با دستور ایپی روت ip rout نتورک 30.0 را اضافه کنیم به جدول روتش و همینطور در جدول روت شبکه 30.0 در سمت راست نتورک 10.0 را باید اضافه کنیم به این صورت

استاتیک روت
استاتیک روت

یک روتر فقط از پشت دست خودش خبر دارد و از پشت دست دیگران خبر ندارد

next hub همان defult getway می باشد یعنی ادرس اینترفیس که ما را به شبکه دیگر متصل میکند

روش static در روتر سیسکو


برای شبکه 10.0 از دستورات زیر استفاده می کنیم

Router(config)#INterface FAstEthernet 0/0
Router(config-if)#IP ADDress 192.168.10.100 255.255.255.0
Router(config-if)#NO SHUTDOWN


برای اینکه شبکه 30 را ببیند باید توی جدولش شبکه ۳۰ را اضافه کنیم با استفاده از دستور IP ROUTE

Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.200
Router(config)#

ip route یعنی ایپی را روت کن به سمت شبکه ای با ادرس 192.168.30.و با سابنت مسک 255.255.255.0 بسته را باید بدی به همسایه 192.168.20.200


در روتر سمت راست

Router(config)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.10.100


اگر یک روتر دیگر با دو شبکه متفاوت اضافه کنیم

روش استاتیک در روتر
روش استاتیک در روتر

روش استاتیک روش راحتی می باشد

که فقط باید هر شبکه ای را که می خواهید جوین دهید باید به جدول روت اضافه کنید و دیفالت گت وی ان مشخص باشد

مثلا شبکه 40 و 50 را اضافه کردیم و اگر بخواهیم این سیستم ها هم دیگر را ببینند باید روت بنویسیم

اولین دستور show ip route جدول روت هر روتر را بررسی می کنیم و با دستور ip route شبکه را اضافه میکنیم

مثلا به روتر سمت چپ میخواهیم دستور روت شبکه 40 را بنویسیم که به این صورت

ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 192.168.20.150

یعنی شبکه 30.0 را اضافه کن به جدول روتر مان و با اسلاش 24 که سه تا 255 می شود و بسته را از دیفالت گت وی 20.150 عبور بده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.