Modern technology gives us many things.

trunk در ایزابل issabel

trunk در ایزابل issabel

trunk درگاه خروجی و ورودی به بیرون است trunk می تواند بین یک دستگاه و سیستم تلفنی شما قرار بگیرد دستگاه می تواند گیت وی باشد یا سیستم های مخابراتی

trunk تماس از بیرون به داخل و از داخل به بیرون

در ایزابل دو تا مفهوم داریم

1-inbound route

2- outbound route

inbound route یعنی هر تماسی که از ترانک به سمت ایزابل وارد شود

outbound route :یعنی هر تماسی که از سمت ترانک به بیرون برود

خطوط شهری را که سیم های معمولی هستند آنالوگ هستند اگر بخواهیم به سیستم ایزابل متصل کنیم راه های مختلفی وجود دارد می توانیم از گیت وی استفاده کنیم

fxs :خطوط دیجیتال را به انالوگ تبدیل می کند

fxo:پورت آنالوگی است که بوق را دریافت می کند

did number : شماره ای که ترانک به ما می دهد و مشخص می کند که تماس از کدام خط وارد شود در did umber ها می توان match pattern اعمال کرد

trunk در ایزابل issabel

از منوی pbx گزینه trunk را وارد می کنیم و گزینه add sip trunk را انتخاب کنید.

trunk در ایزابل
trunk در ایزابل

و در فیلد نام trunk ترجیحا خود شماره را برای نام قرار دهید

در قسمت PEER Details این مشخصات را باید وارد کنیم

ترانک در ایزابل
ترانک در ایزابل

username=4022
type=friend
secret=3kjhjhu
qualify=yes
nat=yes
insecure=very
host=10.105.20.134

نام کاربر user name و secret سکرت را از مخابرات می گیرید و ادرس هاست ادرس sip server مخبرات است

10.105.20.134@***:40220

برای اینکه متوجه شوییم که ترانک ما رجیستر شده یا خیر به قسمت Operator Panel می رویم و در این قسمت اگر رنگ کادر ترانک صورتی بود یعنی رجیستر شده است و اگر به رنگ زرد باشد یعنی رجیستر نشده اشت

ترانک در ایزابل
ترانک در ایزابل

برای آموزش های بیشتر وارد کانال اموزشی شبکه و امنیت شوید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.