Modern technology gives us many things.

Storm Control | روش کانفیگ Storm Control در سیسکو

Storm Control | روش کانفیگ Storm Control در سیسکو

Storm Control | روش کانفیگ Storm Control در سیسکو

Storm Control | روش کانفیگ Storm Control در سیسکو

storm-control در واقع از شبکه محافظت می کند

در مقابل broadcast های زیاد

براکست های زیاد باعث کند شدن شبکه می شود

broadcast ها در شبکه زیادنند ترافیک عظیمی ایجاد کنند

برای جلوگیری از طوفان ترافیک برادکست از دستور storm-control استفاده می کنیم

از روش‌های کنترل ترافیک در سوئیچ، روش storm control است. بروی هر سوئیچ می‌توان مشخص نمود، به حداکثر 20 درصد پهنای باند یک پورت اجازه عبور broadcast داده شود

برای اعمال تنظیمات strom control در محیط interface، از دستور storm control استفاده می‌کنیم. این دستور برای ترافیک‌های broadcast، multicast و unicast قابل اجراست.

int gi1/0/46

storm-control broadcast level 40

یعنی 40 درصد از ترافیک برادکست استفاده کند

storm-control broadcast level 40 20

یعنی اگر 40 درصد ترافیک را استفاده کرد این ترافیک را به 20 درصد کاهش بده

storm-control broadcast level 40

storm-control multicast level 40

storm-control unicast level 40

show storm-control

ی‌توانیم در صورت بالاتر رفتن میزان ترافیک broadcast از حداکثر پیش بینی شده، actionای را تنظیم کنیم. در این حالت، یا می‌توانیم پورت را shutdown کنیم و یا یک بسته SNMP trap برای سرور مانیتورینگ ارسال شود.

int gi1/0/46

storm-control broadcast level 50

مکانیزم Storm Control بسته به iOS شما می تواند به دو صورته زیر عمل کند

(Per Packet Second (PPS

(Bit Packet Second (BPS

storm-control را می توانید بر اساس بیت یا packet هم تنظیم کنید

Switch(config-if)# storm-control broadcast level bps 1m 500k

show storm-control (Router#show storm-control ( broadcast/multicast/unicast )

کانال تلگرامی شبکه 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.